Kernwaarden:

Recente en lopende opdrachten:

  • Gemeente Haarlem
  • Gemeente Almere
  • Gemeente Zutphen
  • Gemeente Heerenveen
  • Vervoerregio Utrecht
  • Deel-vervoerregio Zuid-Kennemerland
  • Metropoolregio Rotterdam/Den Haag

Mobliliteit

Beleidsplannen structureren voor de opdrachtgever: toekomstbeelden schetsen voor het openbaar vervoer en relevante verkeersstromen.

Regionale samenwerking

Gemeentelijk en provinciaal: regionale bereikbaarheid heeft een visie nodig vanuit praktijkervaring. Van abstracte beleidstaal naar praktische implementatie.

Naar de kern

Focus op de belangrijke aspecten van een project: vormgeving aarbrengen via structuur uit bergen informatie.