Actueel

snel OV waar het kan, slimme mobiliteit waar het moet

 
Zuid-Holland is een provincie met veel stedelijk, maar ook verrassend veel landelijk gebied. In het stedelijk gebied rollen we R-net uit, snel, hoogwaardig OV, dat moet kunnen concurreren met de auto. In het landelijk gebied is OV slechts een deel van de oplossing. Je hebt alle modaliteiten nodig, en moet die  slim aan elkaar koppelen: ketenmobiliteit. Sinds juni 2018 werkt SchoutenConsult in opdracht van  de provincie Zuid-Holland aan beide onderwerpen.
 

Hoe houd je voorzieningen op het platteland bereikbaar?

Per auto, zal veelal het antwoord zijn. Spannender is die vraag voor hen die geen auto hebben of ter beschikking hebben. Naarmate in vele regio's het platteland leger en/of grijzer wordt, wordt deze vraag urgenter. Ik ben erbij betrokken geweest vanuit mijn werk als interim-hoofd OV in Fryslân, en vandaar uit betrokkenheid bij OV-Toekomstbeeld, zie overstappennaar2040.nl. En vanaf oktober 2017 tot november 2018 als projectleider Anders benutten, in opdracht van de provincie Drenthe, maar in samenwerking met de andere noordelijke provincies en het ministerie van I&M, zie andersbenutten.nl. Een uitdaging, die deels niet eens over mobiliteit gaat, en voorzover wel over mobiliteit, zeker niet alleen over Openbaar Vervoer. Een urgent onderwerp, waarvan ik hoop dat het in de uitwerking door provincies en Rijk goed opgepakt wordt!

Fysiek zichtbaar

Met alle verschillen hebben mijn eerdere werkzaamheden iets gemeen: ze resulteren in iets dat fysiek zichtbaar is, of het nu rijdt, er staat of vaart. Natuurlijk doe je niets alleen, maar het bijdragen aan zaken die je fysiek kan zien is voor mij wel mijn "drive".